نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار

چسب 123 گلدن (سایز متوسط)

حجم: 200 میلی

بدون زردشدگی

گاز اسپری کم بو می باشد